ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 

Blue Star Ferries  
Super Fast  -      Δρομολόγια Ελλάδα- Ιταλία
Hellas Flying Dolphins
Minoan Lines-   Δρομολόγια Εσωτερικού
NEL Lines -  "Δρομολόγια  Εσωτερικού-Εξωτερικού"
Fraqline Ferries- "Δρομολόγια  Ελλάδα-Ιταλία"
Ventouris Ferries  -  "Δρομολόγια  Ελλάδα - Ιταλία"
Salamis Lines   -" Πειραιάς - Κύπρος - Ιστραήλ
Poseidon Lines  - " Ελλάδα - Κύπρος - Ιστραήλ"
Agoudimos Lines  - " Δρομολόγια  Ελλάδα - Ιταλία"