ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙ/ΑΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ
Μπόταση Μ.51, Πειραιάς, 4284444 .

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Μπουμπουλίνας 15, Πειραιάς, 4174018 .

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζαννή & Αφεντούλη, Πειραιάς, 4592911 .

  1 |
3