ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4120751 .

Τμήμα Κέντρο Ερευνών
Υψηλάντου 130, Πειραιάς, 4175217 .

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4125808 .

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4129201 .

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4129201 .

Τμήμα Πληροφορικής
Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4112463 .

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4137163 .

Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4117947 .

Τμήμα Χρηματοοικοκονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης
Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4133490 .

  1 |
9