ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

  •  

    ΦΟΡΕΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

www.mathra.gr

2. Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς

www.mathra.gr

3. Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογρ. Κληρονομιάς

www.maplibrary.gr

4. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

www.tif.gr

5.HELEXPO-Ελληνικές Εκθέσεις

www.helexpo.gr

6. Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού 

www.ekepp.gr

7. Εταιρεία Ύδρευσης- Αποχέτευσης Θεσ/νίκης

www.oath.gr

8. Υπουργείο Εργασίας κ΄ Κοινωνικών  Ασφα- λίσεων

www.labor-ministry.gr

 9. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 www.ggka.gr

10.Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

www.oaed.gr

11. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ( ΟΕΚ)

www.oek.gr

12. Οργανισμός Εργατικής Εστίας ( ΟΕΕ)

www.oee.gr

13. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΕΙΕ)

www.eie.org.gr

14. Εθνικό Κέντρο Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελμα τικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ)

www.ekepis.gr

  15. Υπουργείο Αιγαίου

www.ypai.gr

 16. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

www.mohaw.gr

17. Υπουργείο Γεωργίας

www.minagric.gr

18. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)

www.nagref.gr

www.ethiage.gr

19. Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου

www.nagref-her.gr

20. Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών κ΄ Κατασκευών

www.nagref.gr/iamc

21. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ/νίκης

www.fri.gr

22. Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

www.vri.gr

23. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Υποσυστημάτων κ΄ Τεχνολογίας Δασικών προϊόντων

www.fria.gr

 24. Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών κ΄Ελιάς Χανίων

www.nagrefinstitutecha.gr

25. Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος (ΕΛΟΓ)

www.elog.gr

26. Οργανισμός Τυποποίησης κ΄Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων

www.agrocept.gr

27. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

www.geotee.gr

28. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

www.minagric.gr/ greek/elga

29. Υπουργείο Εξωτερικών

www.mfa.gr

30. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

www.ggae.gr

31. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

  www.minpress.gr

32. Media Desk Hellas

www.mediadesk.gr

33. ΕΡΤ  Α.Ε.

www.ert.gr

34. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.)

www.ana.gr

35. Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

www.iom.gr

36. Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

www.mpa.gr

37. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 www.ypepth.gr

 38.Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

www.minenv.gr.

39. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

www. Ktimatologio.gr.

40. Ο.Κ.Χ.Ε. (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων  Ελλάδας)

www.okxe.gr.

41. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

www.mnec.gr

42. Γεν. Γραμματεία ΕΣΥΕ   

www. statistics.gr

43. Επιτροπή Κεφ/αγοράς

www.hcmc. gr

44. ΚΕΠΕ

www.kepe.gr

45. ΟΑΕΠ

www.oaep.gr

46. ΚΔΕΟΔ

www.cieel.gr

47. ΟΚΕ

www.oke.gr

48. ΧΑΑ

www.ase.gr

49. ΟΠΕ

www.hepo.gr

50. ΕΛΚΕ

www.elke.gr

51. ΜΟΔ

www.mou.gr

52. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)

www.mof-glk.gr

53. Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ)

www.Ked.gr

54. Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων

www.gsis.gov.gr.

55. Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.)

www.soe.gr

56. Σώμα Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου
Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)

 www.seyyo.gr.

57. Υπουργείο  Ανάπτυξης

www.ypan.gr

58. Γενική Γραμματεία  Εμπορίου

www.gge.gr

59. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

www.gsrt.gr

60. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)

www.cres.gr

61. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

www.forth.gr

62. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

www.certh.gr

63. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

www.obi.gr

64. Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)

www.evetam.gr

65. Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών  (ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.)

www.etakei.gr

66. Ερευνητικό Κέντρο  Βιοϊατρικών Επιστημών
« Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

www.fleming.gr

67. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

gaec.nrcps.ariadne-t.gr

68. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

www.ekke.gr

69. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

www.eie.gr

70. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης

www.imbc.gr

71. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

www.isi.gr

72. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

www.ekt.gr.

73. Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ)

www.ilsp.gr

74. ΙΕΛ Ξάνθης

www.xanthi.ilsp.gr

75. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.)

www.noa.gr

76. Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής (Ι.Α.Α.)

www.astro.noa.gr

77. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.)

www.gein.noa. gr

78. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

www.meteo.noa.gr

 79. Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης

www.space.noa.gr

80. Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ιστοσελίδα Προγράμματος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»)

www.ncmr.gr

www.poseidon.ncmr.gr

81. Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

www.ipet.gr( Ελληνικά)

www.ceti.gr (Αγγλικά) 

82. Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur

www.pasteur.gr

83. Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων  (ΚΤΕΣΚ)

www.lignite.gr

84.  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

www.uhcci.gr

85. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

www.eea.gr

86. « Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου ΑΘΗΝΑ Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α.»

www.atp.gr

87. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

www.acsmi.gr

88. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ( ΕΒΕΑ )

www.acci.gr

89. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσ/νίκης

www.veth.gr

90. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς

www.bep.gr

91. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς

www.eep.gr

92. Επιμελητήριο Μαγνησίας

www.c-magnesia.gr

93. Επιμελητήριο Έβρου

www.chamberofevros.gr

94. Επιμελητήριο Καρδίτσας

www.karditsa.chabernet.gr

95. Επιμελητήριο Κέρκυρας

www.cci-Kerkyra.gr

96. Επιμελητήριο Κυκλάδων

www.cycladescc.gr.

97. Επιμελητήριο Ευβοίας

 www.eviachamber.gr 

98. Επιμελητήριο Χίου

http://chios.proodos.gr/ chamber

99. Επιμελητήριο Δράμας

www.ccidrama.gr

100. Επιμελητήριο Ηρακλείου

www.ebeh.gr.

101. Επιμελητήριο Κιλκίς

www.gbi.gr

102. Επιμελητήριο Πιερίας

www.chambers.com.gr/pieria.htm

103. Επιμελητήριο Τρικάλων

www.trikala.chambernet. Gr

104. Επιμελητήριο Βοιωτίας
www.geocities.com/
epimelitirioviotias
105. Επιμελητήριο Κορινθίας
www. korinthcc.gr
www.corinthos.chambernet.gr
106. Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

www.everodopi.gr

107.Επιμελητήριο Μεσσηνίας

 www.kalamata.chambernet.gr 

108. Επιμελητήριο Ιωαννίνων
-www.uhcci.gr/epimelitiria/
IOANNINA.htm
-www.eic.gr
109. Επιμελητήριο Πέλλας

 chambers.com.gr/pella.htm

110. Επιμελητήριο Λάρισας

www.larissa-chamber.gr

111. Επιμελητήριο Φθιώτιδας

www.fthiotidoscc.gr

112. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

www.gnto.gr

113. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

www.yme.gr

114. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)

www.ose.gr

115. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Α.)

www.oasa.gr

116. Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.)

www.isap.gr

117. Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.)

www.olympic-airways.gr

118. Olympic Catering

www.olympic-catering.gr

119. ΚΤΕΛ

www.ktel.gr

120. «Αττικό Μετρό» Α.Ε.

www.ametro.gr

121. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.)

www.ote.gr

122. OTE Consulting

www.oteconsult.gr

123. Hellas COM

www.hellascom.com

124. Otenet

www.otenet.gr

125. Otesat

www.otesat.gr

126. Cosmote

www.cosmote.gr

127. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

www.mod.gr

128. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)

www.stratologia.gr

129. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

www.yen.gr

130. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

www.ydt.gr

131. Υπουργείο Πολιτισμού

www.culture.gr

132. «Πολιτιστική Ολυμπιάδα»

www.cultural-olympiad.gr/index_ gr.html 

133. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

http://book.culture.gr

134. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

www.sport.gov.gr

135. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

www.gfc.gr

136. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων

www.tap.culture.gr

137. Υπουργείο Δικαιοσύνης

www.ministryofjustice.gr

138. Υποθηκοφυλακείο  Αθηνών

www.themis.com.gr/ypoth.ath

139. ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.

www.themis.com.gr

140. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
- Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης 

 www.gspa.gr

141. ΥΠΕΣΔΔΑ (τομέας τ.Υπουργείου Εσωτερικών)

www.ypes.gr

142. Εθνικό Τυπογραφείο  (ΥΠΕΣΔΔΑ)

www.et.gr

143.Γενική Γραμματεία  Ισότητας (ΥΠΕΣΔΔΑ)

www.isotita.gr

144.Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΕΣΔΔΑ)

www.civilprotection.gr

145. Συνήγορος του  Πολίτη

www.synigoros.gr

146. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

www.dpa.gr

147.  Εθνική Επιτροπή  Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

www.eett.gr

148.Τραπεζικός Μεσολαβητής

www.bank-omb.gr

149. Ευρωπαϊκή  Επιτροπή (Υπηρεσία Προσανατολισμού)

http://europa.eu.int/citizens

150. “Αθήνα 2004”

www.athens.olympic.org