Υποκαταστήματα
NATIONAL WESTMINSTER BANK

2ας Μεραρχίας 7, Πειραιάς, τηλ.210- 4135602